Biolit® UNI sprej proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu 400ml

SKU: 47011

Biolit® UNI sprej proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu je univerzálny insekticídny prípravok určený na rýchlu a účinnú likvidáciu širokého spektra hmyzu v domácnostiach aj vonku. Tento produkt ponúka okamžitý účinok a dlhodobú ochranu, čím zaručuje bezpečné a pohodlné prostredie bez hmyzu.

5,30 

Popis

Biolit® UNI sprej proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu je univerzálny insekticídny prípravok určený na rýchlu a účinnú likvidáciu širokého spektra hmyzu v domácnostiach aj vonku. Tento produkt ponúka okamžitý účinok a dlhodobú ochranu, čím zaručuje bezpečné a pohodlné prostredie bez hmyzu.

Hlavné vlastnosti:

 1. Vysoká účinnosť: Biolit® UNI obsahuje dve silné účinné látky – 1R-trans-fenotrín a praletrín. Tieto látky pôsobia na nervový systém hmyzu, čo vedie k ich rýchlej paralýze a smrti. Sprej je účinný proti širokému spektru lietajúceho a lezúceho hmyzu vrátane múch, komárov, os, švábov, pavúkov a mravcov.
 2. Dlhodobá ochrana: Po aplikácii zostáva prípravok aktívny a vytvára neviditeľnú bariéru, ktorá hmyz odpudzuje a ničí. Tento účinok zabezpečuje dlhodobú ochranu pred opätovným napadnutím hmyzom.
 3. Jednoduché použitie: Aerosólové balenie umožňuje jednoduchú a presnú aplikáciu. Stačí pretrepať nádobu a nastriekať prípravok priamo na hmyz alebo na miesta, kde sa hmyz často vyskytuje, ako sú okná, dvere, rohy miestností a ďalšie oblasti.

Účinné látky a spôsob účinku:

1R-trans-fenotrín (CAS: 26046-85-5):

 • Koncentrácia: 0,125 g/100 g
 • Mechanizmus účinku: 1R-trans-fenotrín je syntetický pyretroid, ktorý pôsobí ako neurotoxín na hmyz. Blokuje sodíkové kanály v nervových bunkách hmyzu, čo vedie k ich paralýze a následne k úhynu.
 • Toxicita: Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Praletrín (CAS: 23031-36-9):

 • Koncentrácia: 0,1 g/100 g
 • Mechanizmus účinku: Praletrín je ďalší pyretroid, ktorý narúša nervové impulzy v hmyze, čo vedie k rýchlej paralýze a smrti. V kombinácii s fenotrínom zvyšuje účinnosť prípravku.
 • Toxicita: Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Použitie:

 1. Pred aplikáciou:
  • Odstráňte alebo zakryte potraviny, zariadenia na prípravu potravín a nádoby.
  • Odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku vypnite vzduchový filter akvárií.
 2. Aplikácia:
  • Dobre pretrepte nádobu a nastriekajte prípravok priamo na hmyz alebo na miesta, kde sa hmyz často vyskytuje.
  • Aplikujte sprej z dostatočnej vzdialenosti, aby ste zabránili priamemu kontaktu s hmyzom.
 3. Po aplikácii:
  • Po ukončení postreku miestnosť dobre vyvetrajte.
  • Nádobu neprepichujte alebo nespaľujte ani po spotrebovaní obsahu.

Výhody:

 • Rýchla a efektívna likvidácia hmyzu: Účinné látky zabezpečujú rýchlu elimináciu lietajúceho a lezúceho hmyzu.
 • Dlhodobá ochrana: Sprej poskytuje ochranu pred opätovným napadnutím hmyzom na dlhú dobu.
 • Jednoduché použitie: Aerosólové balenie umožňuje jednoduchú a presnú aplikáciu.
 • Bezpečnosť: Pri použití podľa návodu je produkt bezpečný pre ľudí a domáce zvieratá.

Bezpečnostné upozornenia:

 • Mimoriadne horľavý aerosól: Nádoba je pod tlakom a pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 • Toxický pre vodné organizmy: S dlhodobými účinkami, preto je dôležité zabrániť úniku do životného prostredia.
 • Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
 • Pri manipulácii si umyte ruky a dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce.

Široké spektrum pôsobenia:

Biolit® UNI sprej proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu je účinný proti mnohým druhom hmyzu vrátane:

 • Lietajúci hmyz: Muchy, komáre, osy, sršne, ovocné mušky a iné lietajúce škodce.
 • Lezúci hmyz: Šváby, pavúky, mravce, strieborné rybičky a iné lezúce škodce.

Technické špecifikácie:

 • Obsah balenia: 400 ml
 • Účinné látky: 1R-trans-fenotrín (0,125 g/100 g), Praletrín (0,1 g/100 g)
 • EAN: 8590005753596

Informácie o výrobku:

Biolit® UNI sprej proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu je efektívnym riešením pre elimináciu rôznych druhov hmyzu vo vašej domácnosti aj vonku. Tento produkt je ideálny pre všetkých, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne odstrániť hmyz z ich priestoru.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV