Biolit® Plus sprej na mravce 400ml

SKU: 46997

Biolit® Plus ochrana proti mravcom je vysoko účinný insekticídny sprej určený na rýchlu a efektívnu elimináciu mravcov a ďalšieho lezúceho hmyzu vo vašej domácnosti. Tento sprej je ideálny pre použitie v interiéroch aj exteriéroch, poskytuje dlhodobú ochranu a zaručuje likvidáciu hmyzu na kontaktnom mieste.

7,10 

Popis

Biolit® Plus sprej na mravce je vysoko účinný insekticídny prípravok navrhnutý na rýchlu a efektívnu likvidáciu mravcov a ďalšieho lezúceho hmyzu vo vašej domácnosti. Tento sprej je ideálny pre použitie v interiéroch aj exteriéroch, poskytuje dlhodobú ochranu a zaručuje likvidáciu hmyzu na kontaktnom mieste.

Hlavné vlastnosti:

 1. Vysoká účinnosť: Biolit® Plus sprej na mravce obsahuje dve silné účinné látky – cypermetrín a imiprotrín. Tieto látky pôsobia na nervový systém hmyzu, čo vedie k ich rýchlej paralýze a smrti. Sprej je účinný proti širokému spektru lezúceho hmyzu vrátane mravcov, švábov, pavúkov a iných druhov.
 2. Dlhodobá ochrana: Vďaka svojim účinným látkam poskytuje sprej dlhodobú ochranu pred opätovným napadnutím hmyzom. Po aplikácii zostáva na povrchoch a vytvára neviditeľnú bariéru, ktorá hmyz odpudzuje a ničí.
 3. Jednoduché použitie: Aerosólové balenie umožňuje jednoduchú a presnú aplikáciu. Stačí pretrepať nádobu a nastriekať prípravok priamo na hmyz alebo na miesta, kde sa hmyz často vyskytuje, ako sú rohy miestností, okolo dverí a okien, a pozdĺž mravenčích trás.
 4. Široké spektrum pôsobenia: Biolit® Plus je účinný proti mnohým druhom lezúceho hmyzu, vrátane mravcov, švábov, pavúkov, strieborných rybičiek a iných druhov lezúceho hmyzu. Je ideálny pre použitie v kuchyniach, kúpeľniach, pivniciach a iných oblastiach, kde sa hmyz môže vyskytovať.

Účinné látky a spôsob účinku:

Cypermetrín (CAS: 52315-07-8):

 • Koncentrácia: 0,1 g/100 g
 • Mechanizmus účinku: Cypermetrín je syntetický pyretroid, ktorý pôsobí ako neurotoxín na hmyz. Zasahuje nervový systém hmyzu tým, že blokuje sodíkové kanály v nervových bunkách, čo vedie k paralýze a následne k úhynu hmyzu. Cypermetrín je veľmi účinný aj v nízkych koncentráciách, čo umožňuje dlhodobú ochranu.
 • Toxicita: Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Pri správnom použití je bezpečný pre ľudí a domáce zvieratá.

Imiprotrín (CAS: 72963-72-5):

 • Koncentrácia: 0,1 g/100 g
 • Mechanizmus účinku: Imiprotrín je ďalší pyretroid, ktorý narúša nervové impulzy v hmyze. Tento účinok vedie k rýchlej paralýze a smrti hmyzu. V kombinácii s cypermetrínom zvyšuje účinnosť prípravku a zabezpečuje rýchlejší účinok.
 • Toxicita: Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Použitie:

 1. Pred aplikáciou:
  • Pred aplikáciou odstráňte alebo zakryte potraviny, zariadenia na prípravu potravín a nádoby.
  • Odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku vypnite vzduchový filter akvárií.
 2. Aplikácia:
  • Dobre pretrepte nádobu a nastriekajte prípravok priamo na mravce alebo na miesta, kde sa hmyz často vyskytuje, ako sú rohy miestností, okolo dverí a okien, a pozdĺž mravenčích trás.
  • Pre dlhodobejšiu ochranu nastriekajte okolo základov domu, vetracích otvorov a iných vstupných bodov hmyzu.
 3. Po aplikácii:
  • Po ukončení postreku miestnosť dobre vyvetrajte.
  • Nádobu neprepichujte alebo nespaľujte ani po spotrebovaní obsahu.

Výhody:

 • Rýchla a efektívna likvidácia mravcov: Účinné látky zabezpečujú rýchlu elimináciu mravcov a ďalšieho lezúceho hmyzu.
 • Dlhodobá ochrana: Sprej poskytuje ochranu pred opätovným napadnutím na dlhú dobu.
 • Jednoduché použitie: Aerosólové balenie umožňuje jednoduchú a presnú aplikáciu.
 • Široké spektrum pôsobenia: Účinkuje proti mnohým druhom lezúceho hmyzu vrátane mravcov, švábov a pavúkov.

Bezpečnostné upozornenia:

 • Mimoriadne horľavý aerosól: Nádoba je pod tlakom a pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 • Toxický pre vodné organizmy: S dlhodobými účinkami, preto je dôležité zabrániť úniku do životného prostredia.
 • Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
 • Pri manipulácii si umyte ruky a dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce.

Technické špecifikácie:

 • Obsah balenia: 400 ml
 • Účinné látky: Cypermetrín (0,1 g/100 g), Imiprotrín (0,1 g/100 g)
 • EAN: 5000204918526

Biolit® Plus ochrana proti mravcom je efektívnym riešením pre elimináciu mravcov a ďalšieho lezúceho hmyzu vo vašej domácnosti. Tento produkt je ideálny pre všetkých, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne odstrániť hmyz z ich priestoru.

S.C. Johnson je renomovaná spoločnosť s viac ako storočnou históriou vo vývoji a výrobe vysoko kvalitných domácich produktov. Značka Biolit® patrí medzi popredné produkty spoločnosti a je dôkazom ich záväzku k inovácii a modernému prístupu k boju proti škodcom. S.C. Johnson kladie dôraz na bezpečnosť, účinnosť a ochranu životného prostredia, čo je zrejmé v každom z ich výrobkov. Ich moderný prístup zahrňuje vývoj účinných a zároveň ekologicky šetrných riešení, ktoré poskytujú spoľahlivú ochranu pre vaše domovy.

Karta bezpečnostných údajov